Information Reguations Next Event History Results Pictures
Sun, 3-09-2023REGLEMENT INTERNATIONALE WINDMOLENRALLY

1. ORGANISATOR EN ORGANISATIE.
De Internationale Windmolenrally wordt georganiseerd onder auspiciën van de landelijke club voor veteraan motoren.

2. DEELNEMERS.
Aan de Internationale Windmolenrally kunnen eigenaars en berijders van motorrijwielen en driewielers deelnemen, welke voldoen aan de eisen van dit reglement.

3. AARD VAN DE RIT.
De Windmolenrally wordt verreden over twee dagen. Aanbevolen wordt om de afstand op beide dagen minimaal 100 kilometer te laten zijn, met minimaal één pauze.
De deelnemer dient op het inschrijfformulier aan te geven, welke gemiddelde snelheid gereden gaat worden. Aanbevolen wordt om een keuze te kunnen maken uit de snelheden 24, 30 en 36 km/uur.
Alle deelnemers dienen met koude en stilstaande motoren aan de start te verschijnen. De motoren welke gebruikt worden door deelnemers van 'A'- en 'B'-teams dienen voorafgaand aan de start op de tweede dag tenminste 12 volle uren opgesteld te staan in een Parc Fermé.

4. KLASSE-INDELING.

  Klasse A: Machines gefabriceerd tot 31-12-1914.
  Klasse B: Machines gefabriceerd van 1-01-1915 tot 31-12-1924.
  Klasse C: Machines gefabriceerd van 1-01-1925 tot 31-12-1930.
  Klasse D: Machines gefabriceerd van 1-01-1931 tot 31-12-1940.
In twijfelgevallen dient een technische kommissie te beslissen over de indeling in deze klassen.

5. ROUTEAANDUIDING.
Voor elke rit moet tijdig en bij voorkeur schriftelijk bekend worden gemaakt welke routeaanduiding gebruikt zal worden.
Aanbevolen wordt om oranjerode schildjes met witte rand te gebruiken in rond, vierkant en driehoekig model met een doorsnede van minimaal 12 cm, waarbij geldt dat:

  vierkant = linksaf,
  driehoek = rechtdoor,
  rond = rechtsaf.
De bordjes dienen geplaatst te worden aan de rechterzijde van de weg op een duidelijk zichtbare plaats, zo mogelijk 10 meter voor een kruising.

6. CONTROLEPOSTEN.
De organisator dient voor aanvang te vermelden welke kleur vlaggen gebruikt zullen worden voor de controleposten. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen tijd- en routecontroles. Geadviseerd wordt om minimaal 5 tijdcontroles op te nemen in elke route.

7. UITRUSTING.
Rijders en motoren dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen. De deelnemers dienen tijdens de rally tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd en dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het is verplicht om een valhelm te dragen.
Voorafgaand aan de start dient een machinekeuring plaats te vinden, waar met name gelet dient te worden op de veiligheid van de motor. Hierbij dient o.a. gekeken te worden naar de wielen en het functioneren van de remmen.
Tijdens de rally mag niet van machine worden gewisseld.
Het is verboden om tijdens de rally te rijden met een zichtbaar werkende kilometerteller of snelheidsmeter. Indien aanwezig, dan dienen deze verzegeld te worden tijdens of voorafgaand aan de machinekeuring. Het aanwezig zijn van elektronische meetapparatuur of delen hiervan is niet toegestaan.

8. VORMING TEAMS.
Ieder land dat aan de rally wenst deel te nemen kan verschijnen met één 'A'-team, dat meedingt voor de Windmolen-Trophy en één 'B'-team, dat meedingt voor een nationale herinnerings cup. Zowel het 'A'-team als het 'B'-team dienen ingeschreven te worden door of namens de landelijke club voor veteraan motoren.

Het 'A'-team bestaat uit 6 rijders en 1 reserve, waarbij de samenstelling als volgt dient te zijn:

 • 2 machines gefabriceerd tot 31-12-1914,
 • 2 machines gefabriceerd tot 31-12-1924 en
 • 2 machines gefabriceerd tot 31-12-1930.
De motor van de reserve dient gefabriceerd te zijn tot 31-12-1930.
Indien een land wenst uit te komen met een 'A'-team dat niet voldoet aan de leeftijdseisen, dan wordt het betreffende team bestraft met een aantal extra strafpunten (zie onder strafpunten).

Het 'B'-team bestaat uit 4 rijders en 2 reserves, waarbij de machines gefabriceerd dienen te zijn tot uiterlijk 31-12-1940.

De overige teams die gevormd kunnen worden zijn: damesteams, clubteams en merkenteams. Deze teams bestaan uit 3 rijders en 1 reserve. Ook hierbij dienen de motoren gefabriceerd te zijn tot uiterlijk 31-12-1940.
Deelnemers kunnen uitkomen voor verschillende teams, maar elke deelnemer mag maar voor 1 landen-, dames-, club- en/of merkenteam uitkomen.
Voor elk team dient één deelnemer zich aan te melden als captain.

9. STRAFPUNTEN.
Strafpunten worden als volgt toegekend:

* elk jaar of gedeelte van een jaar, dat een motor van het team afwijkt van de bouwjaareisen (alleen voor 'A'-teams) 1 punt
* elke minuut te vroeg of te laat aanwezig bij een controle 1 punt
* niet tijdig opstellen van de motor in het Parc Fermé 10 punten
* met warme motor aan de start verschijnen 10 punten
* niet binnen 1 minuut starten van de motor middels aantrappen of aanlopen 10 punten
* stoppen in 't zicht van een controlepost 30 punten
* van de verkeerde kant benaderen van een controlepost 30 punten
* missen van een tijd- of routecontrole 30 punten
* door de organisatie geconstateerde verkeersovertredingen 50 punten

De ingegane minuut telt voor vol. De tijd geldt op het moment van het overhandigen van de controlekaart. Verloren tijd kan niet worden ingehaald.

Voor de strafpunten van het 'A'-team geldt het resultaat van de beste 6 deelnemers. Komen er maar 5 deelnemers aan de finish bij één of meerdere teams, dan geldt voor alle 'A'-teams het resultaat van de beste 5 deelnemers.
Voor de 'B'-teams geldt het resultaat van de beste 4 deelnemers.
Voor de overige teams geldt het resultaat van de beste 3 deelnemers.
Bij een gelijk aantal strafpunten geldt de grootst gezamenlijke leeftijd van de motoren. Indien dit ook gelijk is, dan geldt de grootst gezamenlijke leeftijd van de deelnemers.

10. PRIJZEN.
DE WINDMOLEN-TROPHY: een landen-team-prijs beschikbaar gesteld door de V.M.C. met zeven door de organisator beschikbaar gestelde replica's voor de rijders van het beste 'A'-team. De Windmolen is een eeuwigdurende wisselprijs en blijft eigendom van de V.M.C..
Het land dat de Windmolen wint, organiseert de eerstvolgende Windmolenrally in overeenstemming met dit reglement. Deze dient plaats te vinden binnen 2 jaar na het jaar van de voorafgaande Windmolenrally, echter niet in hetzelfde kalenderjaar. Indien de datum van de eerstvolgende Windmolenrally niet binnen 360 dagen na de voorafgaande Windmolenrally bekend wordt gemaakt, dan verkrijgt de V.M.C. het recht, om de organisatie aan een ander land te gunnen.
De organisatie kan in overleg aan een ander land worden gegeven.
Om een roulatie in stand te houden, is het niet toegestaan om in één land twee achtereenvolgende Windmolenrally's te organiseren.

EEN NATIONALE HERINNERINGS CUP: een landen-team-prijs beschikbaar gesteld door of namens het organiserende land, met zes door de organisator beschikbaar gestelde replica's voor de rijders van het beste 'B'-team. Deze beker kan een wisselprijs zijn.

11. PROTESTEN.
Eventuele protesten betrekking hebbende op de rit, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisatie, uiterlijk een half uur na binnenkomst van de betreffende deelnemer. Protesten tegen de puntenberekening zijn mogelijk tot uiterlijk een kwartier na de uitreiking van de controlekaarten.
Tegelijkertijd met de indiening van een protest moet de deelnemer € 20,- (of een vergelijkbaar bedrag in de valuta van het organiserende land) protestkosten betalen. Dit bedrag wordt terugbetaald indien het protest wordt toegewezen. De beslissing wordt genomen door een geschillencommissie, bestaande uit de captain's van de 'A'-teams, aangevuld met een lid van de organisatie.

12. ALGEMEEN.
Aanpassingen of beperkingen van dit reglement zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke bevestiging van het secretariaat van de V.M.C..

De Nederlandse tekst van dit reglement is bindend.

International Windmill Rally:
email: info@windmillrally.eu